Skip to content
You are here: Home คิดว่า SRW ภาคไหนที่ยากที่สุด
คิดว่า SRW ภาคไหนที่ยากที่สุด

คิดว่า SRW ภาคไหนที่ยากที่สุด
F & F Final
614  50%
A
167  13.6%
Impact
127  10.4%
OGG
113  9.2%
OG
103  8.4%
3
100  8.1%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  1227
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 13:01
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 07 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:52

เว็บนี้แสดงผลได้ดีกับ Firefox

Support Firefox

SRW คือ

SRW คือเกมรวมหุ่นยนต์จากเรื่องต่างๆนำเนื้อเรื่องมารวมกันมีระบบการเล่นแบบเทิร์นเบส และต้องมีตัวละครออริจินัล หรือการเปลี่ยนแปลงบางส่วนของเนื้อเรื่องดั้งเดิมเพื่อให้เกิดความกลมกลืน และไม่น่าเบื่อ

คลังภาพผลงานสมาชิก

โพลล์สำรวจ

คิดว่า SRW ภาคไหนที่ยากที่สุด
 

สมัครสมาชิก

Register Click here

Clip Video SRW

SRW Neo Final Dynamic SP